Hamonogram pác v 41. týždni 2021

V 41. týždni (11.10.2021 - 17.10.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP 2 kosenie a hrabanie
Cintorín nám. Štefana Moyzesa kosenie a hrabanie
9. mája kosenie a hrabanie
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie
Viestova kosenie a hrabanie
Limbová kosenie a hrabanie
Lipová kosenie a hrabanie
Povstalecká kosenie a hrabanie
Podlavická cesta kosenie a hrabanie
Javorová kosenie a hrabanie
Národná rez živých plotov
Parčík Hungária rez živých plotov
Park OUNZ rez živých plotov
Cintorín Majer rez živých plotov
Lokalita Mesto odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie
Sládkovičova kosenie a hrabanie
Okružná kosenie a hrabanie
Internátna kosenie a hrabanie
THK hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská pravá strana kosenie a hrabanie
Ružová kosenie a hrabanie
Mľadých Budovateľov kosenie a hrabanie
Lokalita Sásová odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!