Údržba verejnej zelene v lokalite Fončorda

Rezy krov, stromov v okolí bytových domov sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti našej organizácie.

V lokalite Fončorda ďalej pokračujeme v údržbe verejnej zelene. Starostlivosť o kry sa zabezpečuje presvetľovacími a zmladzovacími  rezmi, čím dosiahneme väčšiu stabilitu týchto často prestarnutých kultúr. Presvetlením týchto miest zabezpečíme vyššiu estetickú a hygienickú kvalitu okolia. V neposlednom rade zabezpečíme aj väčšiu bezpečnosť týchto lokalít. Okrem tejto činnosti sa venujeme aj starostlivosti o stromy, ktoré ošetrujeme rezom, či  o trávniky, ktoré vyhrabávame od starých tráv a lístia.