Činnosť organizácie ZAaRES

Od 17. augusta do 28. septembra naši zamestnanci pracovali na odstraňovaní kalamity.

Odstraňovali sa vyvrátené a ťažko poškodené stromy, zlomené stromy sa ošetrovali rezom (aj pomocou plošiny HP-14) a zbieral sa kalamitný odpad. V dnešných dňoch sa už naplno venujeme bežným prácam ako je kosenie, ošetrovanie stromov a krov a prácam na kvetinových záhonoch.