Činnosť organizácie ZAaRES

Starostlivosť o dreviny v zimnom období.

Pracovníci ZAaRES sa v zimnom období zaoberajú výrubom drevín s právoplatným výrubovým povolením. Realizujeme presvetľovacie, zmladzovacie a výchovné rezy krov.Napríklad v lokalite Moskovská naši zamestnanci robia rezy na tisoch, drieňoch, tavoľníkoch, borievkach a podobne. Práce podobného charakteru prebiehajú aj na Mládežníckej, Karpatskej, Javorníckej, Tatranskej a v Parku pod Pamätníkom SNP.