Harmonogram prác v 46. týždni 2019

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Park pod Pamätníkom kosenie so zberom listov
 Mestký park hrabanie lístia
 Partizánska cesta zazimovanie záhonov ruží
 Tr. SNP zazimovanie záhonov ruží
 Stredisko 422   
 Radvanský park kosenie so zberom listov
 THK hrabanie pokosenej trávy
 Pamätník II. Svet. vojny Kremnička údržba
 Sadová vysadenie drevím
 Bernolákova vysadenie stromov
 Stredisko 423  
 Sásovská cesta kosenie so zberom listov
 Magurská kosenie so zberom listov
 Kráľovohoľská kosenie so zberom listov
 Ružová kosenie so zberom listov
 Ml. budovateľov kosenie so zberom listov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !