Zeleň

V 14. týždni (4.4.2022 - 10.4.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :