O nás

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica. Bola zriadená 1.12.1964.
V zmysle zákona SNR z roku 1990 o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce prešla na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici zriaďovateľská funkcia dňom 1.1.1991 uznesením č.5/91. Od 01.01.2016 sa k ZAaRESu pričlenila zaniknutá organizácia Správa športových a telovýchovných zariadení mesta.
Zriaďovacia listinaDodatok č. 1, Dodatok č. 2Dodatok č. 3Dodatok č. 4

Správa o hospodárení za rok 20162018, 2019, 2020

Základná odborová organizácia zamestnancov ZAaRES-u - Kolektívna zmluva

 

Riaditeľ organizácie: PhDr. Ivan Šabo, 048/28 51 802, riaditel@zaaresbb.sk

Vedúci ekonomického úseku: Ing. Martin Majling, 048/28 51 803

Vedúci úseku údržby verejnej zelene: Ing. Michal Valent, 048/28 51 808

Vedúci úseku športu a ihrísk: Roman Krahulec, 048/28 51 807

Vedúci úseku kremácie a cintorínskych služieb: Ing. Martin Šikula, 048/28 51 826

 

 

Švermova 45
974 04 Banská Bystrica
GPS: 48°48'35.5"N
19°18'56.4"E
Telefón: +421 48 285 18 02
Email: sekretariat@zaaresbb.sk