Tlačivá prímestské cintoríny

 

Žiadosť o uzatvorenie NZ k hrob. miestu

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k hrob. miestu je potrebné vyplniť a podpísanú doručiť na Správu cintorínov, Kremnička 60, 974 05  Banská Bystrica alebo zaslať elektronicky na e-mailovú adresu rumanovska@krematoriumbb.sk 

Žiadosť o uzatvorenie NZ

 

 

Čestné prehlásenie 

Čestné prehlásenie je potrebné vyplniť a dať overiť u notára alebo matrike v tom prípade, ak neviete preukázať na základe dokladov, t.j. rodný list, sobášny list, svoj status blízkej osoby.

 Čestné prehlásenie

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica