Oznamy

  

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zoznam hrob. miest s končiacim nájmom v roku 2023 a neplatičov Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica

 Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

Zoznam hrob. miesta s končiacim nájom v roku 2023 a neplatičov Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica k 30.01.2023

parcela A                Neplatiči a končiaci nájom - parcela A

parcela B                Neplatiči a končiaci nájom - parcela B

parcela C                Neplatiči a končiaci nájom - parcela C

parcela D               Neplatiči a končiaci nájom - parcela D

parcela E                Neplatiči a končiaci nájom - parcela E

parcela F                Neplatiči a končiaci nájom - parcela F

parcela G                Neplatiči a končiaci nájom - parcela G

parcela H dets.      Neplatiči a končiaci nájom - parcela H dets.

parcela H               Neplatiči a končiaci nájom - parcela H  

parcela I                Neplatiči a končiaci nájom - parcela I

parcela J                Neplatiči a končiaci nájom - parcela J

parcela K              Neplatiči a končiaci nájom - parcela K

parcela L               Neplatiči a končiaci nájom - parcela L

parcela M              Neplatiči a končiaci nájom - parcela M

parcela N              Neplatiči a končiaci nájom - parcela N

parcela P              Neplatiči a končiaci nájom - parcela P

parcela Q              Neplatiči a končiaci nájom - parcela Q

parcela R              Neplatiči a končiaci nájom - parcela R

parcela S              Neplatiči a končiaci nájom - parcela S

parcela U              Neplatiči a končiaci nájom - parcela U

parcela V              Neplatiči a končiaci nájom - parcela V

parcela X,Ya, Yb  Neplatiči a končiaci nájom - parcela X, Ya, Yb

parcela Z              Neplatiči a končiaci nájom - parcela Z

 

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

Zoznam neplatičov hrobových miest Urnový háj - Kremnička 

Neplatiči Urnový háj

Zoznam hrobových miest s končiacim nájmom v roku 2022 Urnový háj - Kremnička 

Končiaci nájom Urnový háj

 

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica