Ošetrovanie drevín

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 29. týždni (15.07.2024 - 21.07.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421

 Polievanie drevín a plnenie vakov

Ošetrenie živých plotov

Stredisko 422

 Polievanie drevín a plnenie vakov

Ošetrenie živých plotov

Stredisko 423  

 Polievanie drevín a plnenie vakov

Ošetrenie živých plotov

Partneri

 Mesto Banská Bystrica