Harmonogram kosenia

 

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 29. týždni (15.07.2024 - 21.07.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov
Katovná kosenie a hrabanie trávnikov 
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov
T. Vansovej kosenie a hrabanie trávnikov
Komenského kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska  kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Rudlovská kosenie a hrabanie trávnikov
M. Budovatelov kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov
M. Bela kosenie a hrabanie trávnikov 
Haškova kosenie a hrabanie trávnikov 
Hlboká kosenie a hrabanie trávnikov

Partneri

 Mesto Banská Bystrica