Harmonogram kosenia

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 40. týždni (02.10.2023 - 08.10.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Severná kosenie lankovými kosačkami, hrabanie a odvoz trávy
Bakkosova kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Rímsko katolícky cintorín kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Podlavice kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Oremburská kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Trieda Hradca Králové kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Podháj kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Sládkovičova kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Kremnička kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Kráľovoholská kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Mateja Bela kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Hlboká kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Magurská kosenie veľkými a lankovými kosačkami
Krivánska kosenie veľkými a lankovými kosačkami