Kvetinové záhony

V 33. týždni (15.8.2022 - 21.8.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
kataster Banská Bystrica polievanie
Stredisko 422 Plánovaný výkon
lokalita strediska 422 polievanie
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita strediska 423 polievanie