Kvetinové záhony

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 22. týždni (29.05.2023 - 04.06.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vysádzanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
lokalita Fončorda/Radvaň vysádzanie kvetinových záhonov 
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová vysádzanie kvetinových záhonov