Fončorda

 • Oremburská
 • Moskovská 20
 • Moskovská 48
 • Tulská 1
 • Tulská 20
 • Tulská 30
 • Tulská 51
 • Tulská 93
 • Internátna 17
 • Internátna 51
 • Slnečná - parčík
 • Slnečná 13
 • Slnečná 20
 • Švermova 22
 • Švermova 23
 • Spojová
 • THK 10
 • THK 12
 • THK 36
 • Šalgotariánska 10
 • Sadová 8
 • Jilemnického
 • Nešporova 6
 • Wolkerova 15
 • Družby - pri MŠ
 • Družby - pri potoku
 • Mládežnícka 15
 • Mládežnícka 43

Partneri

 Mesto Banská Bystrica