Faktúry a objednávky

Verejné informácie - Faktúry a objednávky

Zákon č. 382/2011 – novela zákona č. 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

Dátum aktualizácie: 15.02.2024

Dátum zverejnenia Obdobie
28.2.2019 Faktúry - január (PDF)
28.2.2019 Objednávky - január (PDF)
29.3.2019 Faktúry - február (PDF)
29.3.2019 Objednávky - február (PDF)
30.4.2019 Faktúry - marec (PDF)
30.4.2019 Objednávky - marec (PDF)
30.5.2019 Faktúry - apríl (PDF)
30.5.2019 Objednávky - apríl (PDF)
28.6.2019 Faktúry - máj (PDF)
28.6.2019 Objednávky - máj (PDF)
30.7.2019 Faktúry - jún (PDF)
30.7.2019 Objednávky - jún (PDF)
30.8.2019 Faktúry - júl (PDF)
30.8.2019 Objednávky - júl (PDF)
27.9.2019 Faktúry - august (PDF)
27.9.2019 Objednávky - august (PDF)
30.10.2019 Faktúry - september (PDF)
30.10.2019 Objednávky - september (PDF)
28.11.2019 Faktúry - október (PDF)
28.11.2019 Objednávky - október (PDF)
31.12.2019 Faktúry - november (PDF)
31.12.2019 Objednávky - november (PDF)
30.01.2020 Faktúry - december (PDF)
30.01.2020 Objednávky - december (PDF)
2020
Dátum zverejnenia Obdobie
28.02.2020 Faktúry - január (PDF)
28.02.2020 Objednávky - január (PDF)
31.03.2020 Faktúry - február (PDF)
31.03.2020 Objednávky - február (PDF)
30.04.2020 Faktúry - marec (PDF)
24.04.2020 Objednávky - marec (PDF)
29.05.2020 Faktúry - apríl (PDF)
29.05.2020 Objednávky - apríl (PDF)
30.06.2020 Faktúry - máj (PDF)
30.06.2020 Objednávky - máj (PDF)
27.07.2020 Faktúry - jún (PDF)
27.07.2020 Objednávky - jún (PDF)
31.08.2020 Faktúry - júl (PDF)
31.08.2020 Objednávky - júl (PDF)
30.09.2020 Faktúry - august (PDF)
30.09.2020 Objednávky - august (PDF)
27.10.2020 Faktúry - september (PDF)
27.10.2020 Objednávky - september (PDF)
30.11.2020 Faktúry - október (PDF)
30.11.2020 Objednávky - október (PDF)
30.12.2020 Faktúry - november (PDF)
30.12.2020 Objednávky - november (PDF)
25.01.2021 Faktúry - december (PDF)
25.01.2021 Objednávky december (PDF)
2021
25.02.2021 Faktúry - január (PDF)
25.02.2021 Objednávky - január (PDF)
31.03.2021 Faktúry - február (PDF)
31.03.2021 Objednávky - február (PDF)
27.04.2021 Faktúry - marec (PDF)
27.04.2021 Objednávky - marec (PDF)
31.05.2021 Faktúry - apríl (PDF)
31.05.2021 Objednávky - apríl (PDF)
30.06.2021 Faktúry - máj (PDF)
30.06.2021 Objednávky - máj (PDF)
29.07.2021 Faktúry - jún (PDF)
29.07.2021 Objednávky - jún (PDF)
31.08.2021 Faktúry - júl (PDF)
31.08.2021 Objednávky - júl (PDF)
30.09.2021 Faktúry - august (PDF)
30.09.2021 Objednávky - august (PDF)
29.10.2021 Faktúry - september (PDF)
29.10.2021 Objednávky - september (PDF)
30.11.2021 Faktúry - október (PDF)
30.11.2021 Objednávky - október (PDF)
31.12.2021 Faktúry - november (PDF)
31.12.2021 Objednávky - november (PDF)
14.01.2022 Faktúry - december (PDF)
14.01.2022 Objednávky - december (PDF)
2022 
12.01.2022 Objednávky od 01.01.2022 do 09.01.2022 (PDF)
19.01.2022 Objednávky od 10.01.2022 do 16.01.2022 (PDF)
26.01.2022 Objednávky od 17.01.2022 do 23.01.2022 (PDF)
28.01.2022 Faktúry od 01.01.2022 do 15.01.2022 (PDF)
03.02.2022 Objednávky od 24.01.2022 do 30.01.2022 (PDF)
09.02.2022 Objednávky od 31.01.2022 do 06.02.2022 (PDF)
16.02.2022 Faktúry od 16.01.2022 do 31.01.2022 (PDF)
16.02.2022 Objednávky od 07.02.2022 do 13.02.2022 (PDF)
24.02.2022 Objednávky od 14.02.2022 do 20.02.2022 (PDF)
28.02.2022 Faktúry od 01.02.2022 do 15.02.2022 (PDF)
02.03.2022 Objednávky od 21.02.2022 do 27.02.2022 (PDF)
02.03.2022 Faktúra (PDF)
10.03.2022 Objednávky od 28.02.2022 do 06.03.2022 (PDF)
16.03.2022 Objednávky od 07.03.2022 do 13.03.2022 (PDF)
16.03.2022 Faktúry od 16.02.2022 do 28.02.2022 (PDF)
24.03.2022 Objednávky od 14.03.2022 do 20.03.2022 (PDF) 
30.03.2022 Objednávky od 21.03.2022 do 27.03.2022 (PDF)
31.03.2022 Faktúry od 01.03.2022 do 15.03.2022 (PDF)
06.04.2022 Objednávky od 28.03.2022 do 03.04.2022 (PDF)
13.04.2022 Objednávky od 4.4.2022 do 10.04.2022 (PDF)
14.04.2022 Faktúry od 16.03.2022 do 31.03.2022 (PDF)
20.04.2022 Objednávky od 11.04.2022 do 17.04.2022 (PDF) 
27.04.2022 Objednávky od 18.04.2022 do 24.04.2022 (PDF)
29.04.2022 Faktúry od 01.04.2022 do 15.04.2022 (PDF)
05.05.2022 Objednávky od 25.04.2022 do 01.05.2022 (PDF)
11.05.2022 Objednávky od 02.05.2022 do 08.05.2022 (PDF)
16.05.2022 Faktúry od 16.04.2022 do 30.04.2022 (PDF)
19.05.2022 Objednávky od 09.05.2022 do 15.05.2022 (PDF)
26.05.2022 Objednávky od 16.05.2022 do 22.05.2022 (PDF)
31.05.2022 Faktúry od 01.05.2022 do 15.05.2022 (PDF)
01.06.2022 Objednávky od 23.05.2022 do 29.05.2022 (PDF)
09.06.2022 Objednávky od 30.05.2022 do 05.06.2022 (PDF)
15.06.2022 Objednávky od 06.06.2022 do 12.06.2022 (PDF)
16.06.2022 Faktúry od 16.05.2022 do 31.05.2022 (PDF)
22.06.2022 Objednávky od 13.06.2022 do 19.06.2022 (PDF)
29.06.2022 Objednávky od 20.06.2022 do 26.06.2022 (PDF)
01.07.2022 Faktúry od 01.06.2022 do 15.06.2022 (PDF)
06.07.2022 Objednávky od 27.06.2022 do 03.07.2022 (PDF) 
13.07.2022 Objednávky od 04.07.2022 do 10.07.2022 (PDF) 
14.07.2022 Faktúry od 16.06.2022 do 30.06.2022 (PDF)
20.07.2022 Objednávky od 11.07.2022 do 17.07.2022 (PDF)
27.07.2022 Objednávky od 18.07.2022 do 24.07.2022 (PDF)
29.07.2022 Faktúry od 01.07.2022 do 15.07.2022 (PDF)
03.08.2022 Objednávky od 24.07.2022 do 31.07.2022 (PDF) 
10.08.2022 Objednávky od 01.08.2022 do 07.08.2022 (PDF)
16.08.2022 Faktúry od 16.07.2022 do 31.07.2022 (PDF)
18.08.2022 Objednávky od 08.08.2022 do 14.08.2022 (PDF)
24.08.2022 Objednávky od 15.08.2022 do 21.08.2022 (PDF)
31.08.2022 Objednávky od 22.08.2022 do 28.02.2022 (PDF)
31.08.2022 Faktúry od 01.08.2022 do 15.08.2022 (PDF)
08.09.2022 Objednávky od 29.08.2022 do 04.09.2022 (PDF)
14.09.2022 Objednávky od 05.09.2022 do 11.09.2022 (PDF)
16.09.2022 Faktúry od 16.08.2022 do 31.08.2022 (PDF)
21.09.2022 Objednávky od 12.09.2022 do 18.09.2022 (PDF)
28.09.2022 Objednávky od 19.09.2022 do 25.09.2022 (PDF)
29.09.2022 Faktúry od 01.09.2022 do 15.09.2022 (PDF)
06.10.2022 Objednávky od 26.09.2022 do 02.10.2022 (PDF)
13.10.2022 Objednávky od 03.10.2022 do 09.10.2022 (PDF)
14.10.2022 Faktúry od 16.09.2022 do 30.09.2022 (PDF)
19.10.2022 Objednávky od 10.10.2022 do 16.10.2022 (PDF)
26.10.2022 Objednávky od 17.10.2022 do 23.10.2022 (PDF)
31.10.2022 Faktúry od 01.10.2022 do 15.10.2022 (PDF)
02.11.2022 Objednávky od 24.10.2022 do 30.10.2022 (PDF)
09.11.2022 Objednávky od 31.10.2022 do 06.11.2022 (PDF)
14.11.2022 Faktúry od 16.10.2022 do 31.10.2022 (PDF)
16.11.2022 Objednávky od 07.11.2022 do 13.11.2022 (PDF)
23.11.2022 Objednávky od 14.11.2022 do 20.11.2022 (PDF)
30.11.2022 Objednávky od 21.11.2022 do 27.11.2022 (PDF)
30.11.2022 Faktúry od 01.11.2022 do 15.11.2022 (PDF)
07.12.2022 Objednávky od 28.11.2022 do 04.12.2022 (PDF)
14.12.2022 Objednávky od 05.12.2022 do 11.12.2022 (PDF) 
15.12.2022 Faktúry od 16.11.2022 do 30.11.2022 (PDF)
21.12.2022 Objednávky od 12.12.2022 do 18.12.2022 (PDF)
28.12.2022 Objednávky od 19.12.2022 do 25.12.2022 (PDF)
30.12.2022 Faktúry od 01.12.2022 do 15.12.2022 (PDF)
 13.01.2023 Faktúry od 16.12.2022 do 31.12.2022 (PDF) 
2023
12.01.2023 Objednávky od 02.01.2023 do 08.01.2023 (PDF)
18.01.2023 Objednávky od 09.01.2023 do 15.01.2023 (PDF)
26.01.2023 Objednávky od 16.01.2023 do 22.01.2023 (PDF)
31.01.2023 Faktúry od 01.01.2023 do 15.01.2023 (PDF)
02.02.2023 Objednávky od 23.01.2023 do 29.01.2023 (PDF)
09.02.2023 Objednávky od 30.01.2023 do 05.02.2023 (PDF) 
15.02.2023 Faktúry od 16.01.2023 do 31.01.2023 (PDF)
16.02.2023 Objednávky od 06.02.2023 do 12.02.2023 (PDF)
23.02.2023 Objednávky od 13.02.2023 do 19.02.2023 (PDF)
28.02.2023 Faktúry od 01.02.2023 do 15.02.2023 (PDF)
02.03.2023 Objednávky od 20.02.2023 do 26.02.2023 (PDF)
09.03.2023 Objednávky od 27.02.2023 do 05.03.2023 (PDF)
15.03.2023 Faktúry od 16.02.2023 do 28.02.2023 (PDF)
16.03.2023 Objednávky od 06.03.2023 do 12.03.2023 (PDF)
23.03.2023 Objednávky od 13.03.2023 do 19.03.2023 (PDF)
30.03.2023 Objednávky od 20.03.2023 do 26.03.2023 (PDF)
31.03.2023 Faktúry od 01.03.2023 do 15.03.2023 (PDF)
06.04.2023 Objednávky od 27.03.2023 do 02.04.2023 (PDF)
13.04.2023 Objednávky od 03.04.2023 do 09.04.2023 (PDF)
14.04.2023 Faktúry od 16.03.2023 do 31.03.2023 (PDF)
20.04.2023 Objednávky od 10.04.2023 do 16.04.2023 (PDF)
27.04.2023 Objednávky od 17.04.2023 do 23.04.2023 (PDF) 
28.04.2023 Faktúry od 01.04.2023 do 15.04.2023 (PDF)
04.05.2023 Objednávky od 24.04.2023 do 30.04.2023 (PDF) 
11.05.2023 Objednávky od 01.05.2023 do 07.05.2023 (PDF)
15.05.2023 Faktúry od 16.04.2023 do 30.04.2023 (PDF)
18.05.2023 Objednávky od 08.05.2023 do 14.05.2023 (PDF)
25.05.2023 Objednávky od 15.05.2023 do 21.05.2023 (PDF) 
31.05.2023 Faktúry od 01.05.2023 do 15.05.2023 (PDF)
01.06.2023 Objednávky od 22.05.2023 do 28.05.2023 (PDF)
06.06.2023 Objednávky od 29.05.2023 do 04.06.2023 (PDF)
15.06.2023 Objednávky od 05.06.2023 do 11.06.2023 (PDF) 
15.06.2023 Faktúry od 16.05.2023 do 31.05.2023 (PDF)
22.06.2023 Objednávky od 12.06.2023 do 18.06.2023 (PDF)
29.06.2023 Objednávky od 19.06.2023 do 25.06.2023 (PDF)
30.06.2023 Faktúry od 01.06.2023 do 15.06.2023 (PDF) 
06.07.2023 Objednávky od 26.06.2023 do 02.07.2023 (PDF) 
13.07.2023 Objednávky od 03.07.2023 do 09.07.2023 (PDF) 
14.07.2023 Faktúry od 16.06.2023 do 30.06.2023 (PDF)
20.07.2023 Objednávky od 10.07.2023 do 16.07.2023 (PDF)
27.07.2023 Objednávky od 17.07.2023 do 23.07.2023 (PDF)
31.07.2023 Faktúry od 01.07.2023 do 15.07.2023 (PDF)
03.08.2023 Objednávky od 24.07.2023 do 30.07.2023 (PDF)
10.08.2023 Objednávky od 31.07.2023 do 06.08.2023 (PDF)
15.08.2023 Faktúry od 16.07.2023 do 31.07.2023 (PDF)
17.08.2023 Objednávky od 07.08.2023 do 13.08.2023 (PDF)
24.08.2023 Objednávky od 14.08.2023 do 20.08.2023 (PDF)
31.08.2023 Objednávky od 21.08.2023 do 27.08.2023 PDF)
31.08.2023 Faktúry od 01.08.2023 do 15.08.2023 (PDF)
04.09.2023 Objednávky 25.08.2023 (PDF)
07.09.2023 Objednávky od 28.08.2023 do 03.09.2023 (PDF)
14.09.2023 Objednávky od 04.09.2023 do 10.09.2023 (PDF)
14.09.2023 Faktúry od 16.08.2023 do 31.08.2023 (PDF)
21.09.2023 Objednávky od 11.09.2023 do 17.09.2023 (PDF) 
27.09.2023 Objednávky od 18.09.2023 do 24.09.2023 (PDF)
29.09.2023 Faktúry od 01.09.2023 do 15.09.2023 (PDF)
05.10.2023 Objednávky od 25.09.2023 do 01.10.2023 (PDF)
12.10.2023 Objednávky od 02.10.2023 do 08.10.2023 (PDF)
13.10.2023 Faktúry od 16.09.2023 do 30.09.2023 (PDF)
19.10.2023 Objednávky od 09.10.2023 do 15.10.2023 (PDF)
26.10.2023 Objednávky od 16.10.2023 do 22.10.2023 (PDF)
30.10.2023 Faktúry od 01.10.2023 do 15.10.2023 (PDF)
02.11.2023 Objednávky od 23.10.2023 do 29.10.2023 (PDF)
09.11.2023 Objednávky od 30.10.2023 do 05.11.2023 (PDF)
15.11.2023 Faktúry od 16.10.2023 do 31.10.2023 (PDF)
16.11.2023 Objednávky od 06.11.2023 do 12.11.2023 (PDF)
23.11.2023 Objednávky od 13.11.2023 do 19.11.2023 (PDF)
30.11.2023 Faktúry od 01.11.2023 do 15.11.2023 (PDF)
30.11.2023  Objednávky od 20.11.2023 do 26.11.2023 (PDF)
07.12.2023 Objednávky od 27.11.2023 do 03.12.2023 (PDF)
14.12.2023 Objednávky od 04.12.2023 do 10.12.2023 (PDF)
15.12.2023 Faktúry od 16.11.2023 do 30.11.2023 (PDF)
21.12.2023 Objednávky od 11.12.2023 do 17.12.2023 (PDF)
28.12.2023 Objednávky od 18.12.2023 do 24.12.2023 (PDF)
29.12.2023 Faktúry od 01.12.2023 do 15.12.2023 (PDF)
15.01.2024 Faktúry od 16.12.2023 do 31.12.2023 (PDF)
2024
11.01.2024 Objednávky od 01.01.2024 do 07.01.2024 (PDF)
18.01.2024 Objednávky od 08.01.2024 do 14.01.2024 (PDF) 
25.01.2024 Objednávky od 15.01.2024 do 21.01.2024 (PDF)
31.01.2024 Faktúry od 01.01.2024 do 15.01.2024 (PDF)
01.02.2024 Objednávky od 22.01.2024 do 28.01.2024 (PDF) 
08.02.2024 Objednávky od 29.01.2024 do 04.02.2024 (PDF)
15.02.2024 Objednávyk od 05.02.2024 do 11.02.2024 (PDF)
15.02.2024  Faktúry od 16.01.2024 do 31.01.2024 (PDF)
22.02.2024 Objednávky od 12.02.2024 do 18.02.2024 (PDF)
29.02.2024 Objednávky od 19.02.2024 do 25.02.2024 (PDF) 
29.02.2024 Faktúry od 01.02.2024 do 15.02.2024 (PDF)
07.03.2024 Objednávky od 26.02.2024 do 03.03.2024 (PDF)
14.03.2024  Objednávky od 04.03.2024 do 10.03.2024 (PDF)
15.03.2024 Faktúry od 16.02.2024 do 29.02.2024 (PDF)
21.03.2024 Objednávky od 11.03.2024 do 17.03.2024 (PDF)
28.03.2024 Objednávky od 18.03.2024 do 24.03.2024 (PDF) 
28.03.2024 Faktúry od 01.03.2024 do 15.03.2024 (PDF)
04.04.2024 Objednávky od 25.03.2024 do 31.03.2024 (PDF)
10.04.2024 Objednávky od 01.04.2024 do 07.04.2024 (PDF)
15.04.2024 Faktúry od 16.03.2024 do 31.03.2024 (PDF)
18.04.2024 Objednávky od 08.04.2024 do 14.04.2024 (PDF)
25.04.2024 Objednávky od 15.04.2024 do 21.04.2024 (PDF)
30.04.2024 Faktúry od 01.04.2024 do 15.04.2024 (PDF)
02.05.2024 Objednávky od 22.04.2024 do 28.04.2024 (PDF)
09.05.2024 Objednávky od 29.04.2024 do 05.05.2024 (PDF)
15.05.2024 Faktúry od 16.04.2024 do 30.04.2024 (PDF)
16.05.2024 Objednávky od 06.05.2024 do 12.05.2024 (PDF)
23.05.2024 Objednávky od 13.05.2024 do 19.05.2024 (PDF)
30.05.2024 Objednávky od 20.05.2024 do 26.05.2024 (PDF)
31.05.2024 Faktúry od 01.05.2024 do 15.05.2024 (PDF)
06.06.2024 Objednávky od 27.05.2024 do 02.06.2024 (PDF)
13.06.2024 Objednávky od 03.06.2024 do 09.06.2024 (PDF)