Dom rozlúčky

Dom rozlúčky sa nachádza v areáli Krematória, Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica.

 

Objednanie obradu v Dome rozlúčky + cenník.

 

Prevádzkový poriadok Domu rozlúčky.

 

 

 

Z technických príčin sa obrady poslednej rozlúčky konajú v obradnej sieni Krematória.