Cenník platný od 06.02.2023

 

Názov položky Suma bez DPH  Celková suma
Prepožičanie obradnej siene Krematória (30min.) 70,00 € 84,00 €
Manipulácia s rakvou   22,00 € 26,40 €
Obradník  15,50 € 18,60 €
Rečník  15,50 € 18,60 €
Recitácia  10,00 € 12,00 €
Hudba pri obrade - organ  13,00 € 15,60 €
Hudba pri obrade - reprodukovaná  7,50 € 9,00 €
Aranžovanie katafalku 9,00 € 10,80 €
Zapožičanie rakvy (len v prípade uskutočnenia obradu pri urne)  46,00 € 55,20 €
Zapožičanie kytice na rakvu 9,00 € 10,80 €
Príplatok za služby mimo pracovnej doby (obrad)  54,50 € 65,40 €
Príplatok za služby v deň pracovného pokoja  250,00 € 300,00 €
Použitie chladiaceho boxu do 24 hodín 9,00 € 10,80 €
Spopolnenie ľudských pozostatkov 132,00 € 158,40 €
Spopolnenie dieťaťa do 10 rokov a potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 58,50 € 70,20 €
Spopolnenie ľudských ostatkov (exhumácia) 58,50 € 70,20 €
Úprava popola  10,00 € 12,00 €
Urna úradná  6,00 € 7,20 €
Transportný obal a balné 6,00 € 7,20 €
Poštovné  3,90 € 3,90 €
Uskladnenie urny po 3 mesiacoch za každý aj započatý mesiac 2,00 € 2,40 €

 

Orientačné ceny obradov v obradnej sieni Krematória :           Cena s DPH

Občiansky obrad   195,00 €
Cirkevný obrad   155,40 €
Cirkevný obrad  + hudba 164,40 €
Občiansky obrad pri urne 168,60 €
Cirkevný obrad pri urne 129,00 €
Cirkevný obrad pri urne + hudba 138,00 €
Obrad v malej  rozlúčkovej miestnosti 54,00 €

Konečná cena za obrad sa môže meniť v závislosti od individuálnych požiadaviek obstarávateľa obradu.                

Partneri

 Mesto Banská Bystrica