Pravidlá pohybu na bežkách

Pravidlá bezpečného pohybu na bežkách 

1. Berte ohľad na ostatných bežkárov. Vzájomnou ohľaduplnosťou predídete väčšine problematických situácií. 

2. Jazdite vpravo - ak sú spravené dve stopy. Keď je len jedna a zvyšok trate je upravený pre korčuliarov, má vždy prednosť bežkár idúci vpravo. A to bez ohľadu na to, či ide z kopca alebo do kopca. 

3. Pokiaľ je upravená iba stopa pre klasický štýl (skútrom, bez úpravy na korčuľovanie), prednosť má vždy bežkár jazdiaci z kopca.

4. Vzájomné predbiehanie je povolené z oboch strán. Pomalší bežkár nie je povinný uvoľniť stopu pre rýchlejšieho bežkára. Rýchlejší bežkár by mal upozorniť o svojom zámere s strany, z ktorej bude obchádzať.

5. Pri predbiehaní držte palice pri sebe, zabránite prípadnému zraneniu.

6. Dodržujte priestor pre korčuľovanie a neničte stopu.

7. Keď chcete na trati zastaviť, alebo ste spadli, uvoľnite stopu ostatným. 

8. V stope sa pohybujte len s pripnutými bežkami. Peším chodcom je zakázané chodiť v stope a musia sa pohybovať mimo upravenú trasu.

9. Na trate nevoďte psy. A už vôbec nie naviazané na vodítku, či popruhu.