Sumár zimnej sezóna 2023/2024

Hoci sme si v priebehu februára často hovorili, že zima nemôže skončiť tak skoro a že aspoň v marci sa ešte na nejaký čas vráti, dnes už vieme, že sa tak nestalo. Za nami je tak zrejme najskorší koniec zimnej sezóny.
 
Našťastie, aspoň jej začiatok prišiel o niečo skôr – už na prelome novembra a decembra. Prvýkrát vyrazila naša technika na okruh okolo Jelenskej skaly na Šachtičkách už 29. novembra. V Kremnických vrchoch sme si na dostatočnú vrstvu snehu pre ratrak počkali do 7. decembra.
 
Kremnické vrchy: Úpravy našich úsekov tratí prebiehali od 7. decembra do 21. februára. Sezóna tak trvala iba 77 kalendárnych dní. Počas tohto obdobia vyrazil náš ratrak na trate 36 krát, čo je v priemere úprava takmer každý druhý deň. Najčastejšie sa upravovali trate na Skalku a na Hostinec – 29x, potom nasledovala Tajovská zvážnica 28x, Kordícka zvážnica 19x (odbočka na Tablu 6x), štadión Králiky 5x, Malachovská zvážnica po Horné Pršany 3x, po prepadlisko 3x. O tom aká bola táto zima svedčí napríklad aj úprava štadióna na Králikoch, ktorá trvala iba tri týždne. Začala prvou úpravou 7. decembra a naposledy sme štadión dokázali upraviť 28. decembra.
Celkovo ratrak najazdil 1243 km, čo predstavuje vyše 180 motohodín a spotreboval vyše 3000 litrov nafty. Veľká väčšina úprav prebiehala počas noci.
 
Starohorské vrchy: Ako sme už spomínali, úprava tratí začala 29. novembra a skončila už 2. februára. Technika (náš skúter/ratrak Parksnow) vyrazila na trate spolu 15 x, z toho až 11 x ešte do konca decembra. Po novom roku snehové podmienky dovolili upraviť trate už iba 4 x. Sedemkrát trate upravoval náš skúter, osemkrát ratrak Parksnow a spolu najazdili asi 450 km. ZAaRES sa finančne podieľa aj na úpravách ratrakom.
 
Počas zimy sme ešte dvakrát upravili trať na malom Šturci, okruh na plážovom kúpalisku sa nepodarili dať do prevádzky.