Prípravy na zimnú bežkársku sezónu vrcholia

Zima klope na dvere a s tým stúpajú aj očakávania všetkých, ktorí radi trávia zimné dni na bežkách v okolí Banskej Bystrice. Ešte predtým však musia byť všetky bežecké trate dôkladne pripravené.

Začiatkom októbra sa na pôde ZAaRES-u konalo už pravidelné stretnutie s majiteľmi a správcami lesov. Všetci zástupcovia dotknutých urbárov, aj vedenie odštepného závodu Slovenská Ľupča (Lesy SR) súhlasili s jesennou údržbou a následne aj zimnou úpravou tratí.

„Tieto stretnutia organizujeme pravidelne počas jesene, aby sme sa vzájomne informovali o plánoch oboch strán počas zimy. Treba si uvedomiť, že všetky trate, ktoré sa pre bežkárov upravujú prechádzajú územím, ktoré má svojich vlastníkov. Aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať za ústretový prístup k bežkárom, komunikácia je na výbornej úrovni. Máme dohodu, že každé tri, štyri roky sa v niektorých lokalitách naplánuje ťažba aj na zimné mesiace. Tak tomu bude napríklad aj počas tejto sezóny, kedy sa trať od skokanských mostíkov na Králikoch bude upravovať len po chaty na Bandoške. Ratrak sa tu bude otáčať, takže k vleku na Kordíkoch, či až k Chate nad Tajovom sa túto zimu bežkári po upravenej trati nedostanú,“ informoval riaditeľ ZAaRES-u Ivan Šabo.

Prípravy na zimnú sezónu následne zahájil ZAaRES orezávaním drevín a kosením v areálu plážového kúpaliska, kde sa po ročnej prestávke opäť spustí obľúbený zasnežovaný okruh okolo jazera. Potom sa stroje a zamestnanci mestskej organizácie presunuli do okolitých kopcov, kde prepilovali náletové dreviny, kosili a mulčovali okraje lesných ciest a zvážnic, po ktorých v zime vedú upravované trate.

„Jesenná údržba tratí sa vykonáva na prelome októbra a novembra a prebiehala počas štyroch týždňov týždňov. Najskôr sme sa zamerali na trate na Šachtičkách. Hlavne trasa po hrebeni medzi Šachtičkami a Izbicou sa roky neudržiavala a na mnohých miestach už bola veľmi úzka. Trasa sa rozšírila, okraje sa zmulčovali a bežkári tú zmenu pri prvej návšteve určite pocítia a ocenia. Následne sme sa zamerali aj na trate v Kremnických vrchoch. Tu sa rovnako odstraňovali náletové dreviny na všetkých tratiach a traktorom kosili okraje lesných zvážnic. Vďaka týmto prácam sme v zime schopní trate upravovať v dostatočnej šírke aj pri menšej snehovej pokrývke,“ doplnil Ivan Šabo.