úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Bedminton

V areáli bývalej základnej školy na Tatranskej ulici č.10 sa od februára 2013 začala telocvičňa využívať na hru bedmintonu. V areáli sú k dispozícii šatne so sprchami, na palubovke sú vytvorené 3 bedmintonové kurty. Záujemcovia o prenájom môžu kontaktovať správcu telocvične na tel. č. 0918 883 211 od 15:00 do 20:00 v pracovných dňoch.

Objednávanie si bedmintového kurtu na víkend je piatok 20:00 !!!

Obsadenosť sa aktualizuje raz do týždňa. Záujemcovia už môžu posielať svoje požiadavky na našu e-mailovú adresu zaares@mail.telekom.sk.


Prenájom jedného bedmintonového kurtu na jednu hodinu:

cena 3 EUR/hod./kurt

kontakt: 0918 883 211, volať od 15:00 do 20:00 v pracovných dňoch