Zaares Banská Bystrica

Aktuality a novinky

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia cintorínov - 3. kosba

Harmonogram kosenia cintorínov - 3. kosba

Prehľad plánovaného uskutočnenia 3. kosby cintorínov:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) - už štvrtá kosba

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" -  bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Urnový háj v Kremničke -  bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Kremnička obec - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) - už štvrtá kosba

Cintorín Iliaš -  bude sa kosiť v 33. týždni (13.8. - 19.8.2018)

Cintorín Rakytovce - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) 

Cintoríny Podlavice - bude sa kosiť v 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) 

Cintorín Skubín - - bude sa kosiť v 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) 

Cintorín Sásová, - bude sa kosiť v 34. týždni (20.8. - 26.8.2018)

Cintorín Majer - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Šalková - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) 

Cintorín Jakub - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Kostiviarska - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintoríny Senica - bude sa kosiť v 33. týždni (13.7. - 19.8.2018)

Cintorín Uľanka - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018)

 

Harmonogram kosenia cintorínov sa posunul pri niektorých cintorínoch o týždeň oproti plánovanému koseniu z dôvodu plnenia iných prioritných úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

25.07.2018 09:12

Sásovan cup 2017

Sásovan cup 2017

V piatok 17.11.2017 sme na najväčšom Banskobystrickom sídlisku v Sásovej uskutočnili v poradí 8. ročník miniligového turnaju Sásovan cup. Od minulého roku sme prevzali tradíciu organizovania turnaju po zaniknutej Správe športových a telovýchovných zariadení mesta, ktorá tento turnaj založila v roku 2010 pre Sásovské miniligové družstvá z nižších súťaží. Na turnaji sa predstavilo šesť mužstiev, ktoré si zmerali sily v novozrekonštruovanej telocvični na Magurskej ulici systémomjednej skupiny (hry "každý s každým"). 

20.11.2017 07:34

Otvorenie telocvične Magurskej 28.10.2017

Otvorenie telocvične Magurskej 28.10.2017

V sobotu 28.10.2017 sa oficiálne otvorila zrekonštruovaná telocvičňa Magurská. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Oblastným futbalových zväzom Banská Bystrica zorganizovali turnaj prípraviek za účasti viacerých významných osobností. Zahájenie turnaja spolu so slávnostným prestrihnutím pásky sa uskutočnilo za účasti primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska, prednostu Mestského úradu Martina Adamca a riaditeľa ZaRESu Ivana Šaba. 

30.10.2017 11:25