Aktuality a novinky

Bleskovky:

 

Harmonogram kosenia v 20. týždni

Harmonogram kosenia v 20. týždni

V 20. týždni (14.05. - 20.05.2018) plánujeme kosbu ulíc Na Uhlisku, Jesenského, 9. Mája, Hviezdoslavova, Viestova, Severná, Bakossova, Moskovská, Oremburská, Podháj, Starohorská, Pieninská, Magurská, Beskydská, Fatranská, Chabenecká, Ďumbierska a dokášanie ulíc Trieda SNP II, Tulská, Švermova a Metský park.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

14.05.2018 06:40

Harmonogram kosenia cintorínov

Harmonogram kosenia cintorínov

Prehľad kosenia cintorínov:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - pokosený v 16. týždni (14.4. - 20.4.2018)

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" - pokosený v 18. týždni (30.4. - 6.5.2018)

Urnový háj v Kremničke - pokosený v 18. týždni (30.4. - 6.5.2018)

Cintorín Kremnička obec, Iliaš - bude sa kosiť v 19. týždni (7.5. - 13.5.2018)

Cintoríny Podlavice, Sásová, Rakytovce - bude sa kosiť v 20. týždni (14.5. - 20.5.2018)

Cintoríny Skubín, Majer, Šálková, Jakub, Kostiviarska - Cintorín Kremnička obec - bude sa kosiť v 21. týždni (21.5. - 27.5.2018)

Cintoríny Senica, Uľanka - bude sa kosiť v 22. týždni (28.5. - 3.6.2018)

04.05.2018 07:44

Sásovan cup 2017

Sásovan cup 2017

V piatok 17.11.2017 sme na najväčšom Banskobystrickom sídlisku v Sásovej uskutočnili v poradí 8. ročník miniligového turnaju Sásovan cup. Od minulého roku sme prevzali tradíciu organizovania turnaju po zaniknutej Správe športových a telovýchovných zariadení mesta, ktorá tento turnaj založila v roku 2010 pre Sásovské miniligové družstvá z nižších súťaží. Na turnaji sa predstavilo šesť mužstiev, ktoré si zmerali sily v novozrekonštruovanej telocvični na Magurskej ulici systémomjednej skupiny (hry "každý s každým"). 

20.11.2017 07:34

Otvorenie telocvične Magurskej 28.10.2017

Otvorenie telocvične Magurskej 28.10.2017

V sobotu 28.10.2017 sa oficiálne otvorila zrekonštruovaná telocvičňa Magurská. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Oblastným futbalových zväzom Banská Bystrica zorganizovali turnaj prípraviek za účasti viacerých významných osobností. Zahájenie turnaja spolu so slávnostným prestrihnutím pásky sa uskutočnilo za účasti primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska, prednostu Mestského úradu Martina Adamca a riaditeľa ZaRESu Ivana Šaba. 

30.10.2017 11:25