Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

                                                                  16. týždeň/2018

Deň a dátum Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého  Druh obradu
Pondelok 16.04.2018 14,00 hod Anton Ciglan (1930)  občiansky
  13,00 hod    
  12,00 hod    
  11,00 hod    
  10,00 hod    
  9,00 hod    

 

 Deň a dátum  Začiatok obradu  Meno a priezvisko  zosnulého  Druh obradu
Utorok 17.04.2018  14,00 hod.     
   13,00 hod.      
  12,00 hod     
  11,00 hod    
  10,00 hod.    
  9,00 hod     

 

Deň a dátum Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého  Druh obradu
Streda  18.04.2018 14,00 hod. Mgr. Stanislav Gandžala (1956)  občiansky
  13,00 hod.  RNDr. Milan Petro (1937)  gréko - katolícky
  12,00 hod.   Antónia Hulinová ( 1950) občiansky 
  11,00 hod.    
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    

 

 

Deň a dátum  Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Štvrtok  19.04.2018 14,00 hod.     
   13,00 hod.  Vladimír Turoň (1947)   cirkevný
   12,00 hod.    
  11,00 hod.    
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    

 

Deň a dátum  Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Piatok 20.04.2018  14,00 hod.    
  13,00 hod. Mgr. Viera Nyárjasová (1947)  cirkevný 
  12,00 hod.  Ing. Ján Hulina (1939)  občiansky
  11,00 hod. Anna Majerská (1934)  občiansky 
  10,00 hod.  Mária Murgašová (1926)  cirkevný
  9,00 hod.    

 

Deň a dátum  Začiatok obradu  Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Sobota 21.04.2018      
       
       

 

 Deň a dátum   Začiatok obradu  Meno a priezvisko  zosnulého  Druh obradu
Nedeľa 22.04.2018