Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

                                                                  29. týždeň/2018

Deň a dátum Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého  Druh obradu
Pondelok 16.07.2018 14,00 hod.    
  13,00 hod. Margita Ritoková (1938)   občiansky
  12,00 hod. Igor Konig (1958)  občiansky 
  11,00 hod.    
  10, 00 hod.  Ľubomír Rolinec (1933) občiansky 
  9,00 hod.    

 

 Deň a dátum  Začiatok obradu  Meno a priezvisko  zosnulého  Druh obradu
Utorok 17.07. 2018  14,00 hod.     
   13,00 hod.      
  12,00 hod     
  11,00 hod Bernardína Kondlová (1929)  obč. + cirk. 
  10,00 hod.    
  9,00 hod     

 

Deň a dátum Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého  Druh obradu
Streda  18.07.2018 14,00 hod. Ondrej Potkan (1956) cirkevný
  13,00 hod.    
  12,00 hod.     
  11,00 hod.    
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    

 

 

Deň a dátum  Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Štvrtok  19.07.2018 14,00 hod.     
   13,00 hod.  Milan Čunderlík (1951)   občiansky
   12,00 hod. Milan Štesko (1942)   občiansky
  11,00 hod. Petr Hampek (1944)    občiansky 
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    

 

Deň a dátum  Začiatok obradu Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Piatok 20.07.2018 14,00 hod. RNDr. Milan Grendel CSc. (1950)   občiansky
  13,00 hod.    
  12,00 hod. Boris Matušek (1941)   občiansky
  11,00 hod. Miroslav Ivan (1948)   cirkevný
  10,00 hod.    
  9,00 hod.    

 

Deň a dátum  Začiatok obradu  Meno a priezvisko zosnulého Druh obradu
Sobota 21.07.2018      
       
       

 

 Deň a dátum   Začiatok obradu  Meno a priezvisko  zosnulého  Druh obradu
Nedeľa 22.07.2018