Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v piatom týždni v sume 88,50 €, celkovo je k 12.02. vyzbieraná suma 551,74 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

 

Areál zimných športov upravený v nedeľu 19.02 o 14:00.

Pondelok 19.2. upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Tajov, bežecký areál.

Nedeľa 18.2. upravené trate Králiky - Malachov po prepadlisko, Kordícka zvážnica.

Piatok 16.2. upravené trasy Šachtičky - Donovaly.

 

Správa cintorínov

Prevádzka Krematórium a cintorínske služby,

Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica

 

Prevádzkové hodiny

Pondelok                                8,00 – 14,00

Utorok                                     8,00 – 16,30

Streda                                      8,00 – 14,00

Štvrtok                                    8,00 – 14,00

Piatok                                      8,00 – 12,00

 

 Vybavovanie:

  • nájomné zmluvy na hrobové miesta,
  • povolenie na kamenárske práce,
  • povolenie na vjazd motorového vozidla,
  • evidencia a výdaj urien.

Kontakt:

telefonický - 048/410 35 59, 0918 804 402

mailový - info@krematoriumbb.sk

 

Vedúca prevádzky: Mgr. Silvia Potkányová

 

 Dostupnosť  linkami autobusov:

linka 601455: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/601455

linka 21: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/21

linka 90: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/90