Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Oznamy

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička 

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest, neplatičov a zrušených hrobových miest

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

 

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela A

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela B

zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - pracela C

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela D

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela E

-zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela F

-zoznam končiacich nájomov hrobových miesta a neplatičov - parcela G

-zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela H

-zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela H dets.

-zoznam končiacich nájmov hrobovcýh miest a neplatičov - parcela I

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela J

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela K

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela L

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela M

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela N

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela R

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela S

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela U

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela V

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela X, Ya a Yb

 - zoznam končiacih nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela P

- zoznam končiacich nájmov hrobových miesta a neplatičov - parcela Q

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

- zoznam nezaplatených urnových hrobových miest

- zoznam končiacich nájmov urnových hrobových miest