Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Oznamy

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička 

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest, neplatičov a zrušených hrobových miest

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

 

zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela A

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela B

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a nepaltičov - parcela C

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela D

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela E

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela F

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela H

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela I

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela J

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela K

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela L

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela M

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela N

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela R

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela S

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela U

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela V

- zoznam končiacich nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela X, Ya a Yb

 - zoznam končiacih nájmov hrobových miest a neplatičov - parcela P

- zoznam končiacich nájmov hrobových miesta a neplatičov - parcela Q

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

- zoznam nezaplatených urnových hrobových miest

- zoznam končiacich nájmov urnových hrobových miest