kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Poškodzovanie výsadieb

Poškodzovanie výsadieb

Odcudzovanie a vytrhávanie letničiek a dvojročiek sa opakuje každý rok.

Každoročne koncom jari a na jeseň vysádzame kvetinové záhony buď letničkami, alebo dvojročnými rastlinami a cibuľovinami, lebo nám záleží na tom, aby naše mesto bolo pekné. Vyžaduje si to veľa práce - približne 80 000 letničiek a asi 50 000 dvojročiek naše pracovníčky vypestujú zo semien, alebo v prípade muškátov z mladých rastlín. Strediská tieto vypestované rastliny vysadia, pravidelne ich polievajú a venujú im potrebnú starostlivosť tak, aby prosperovali.

Prinášame vám niekoľko obrázkov, ako sa niektorí občania nášho mesta správajú. Odcudzujú rastliny, vytrhávajú ich a hádžu pod mosty, prípadne v truhlíku na muškáty založia oheň... Likvidujú oporný systém stromov...

14.06.2019 23:28