Kvetinové záhony z letničiek

Z ďalších záhonov sme odstránili cibuľoviny a dvojročky a nahradili sme ich letničkami.

Stredisko 421 - Mesto vysadilo záhon v Parčíku pred MsÚ, na kruhovom objazde pri Termináli, veľké záhony na Nám. Slobody a pripravilo si záhon na kruhovom objazde pri Európe, na Rudlovskej ceste a hodín v Národnej ulici.

Stredisko 422 - Radvaň vysadilo v 22. týždni záhony na križovatke Poľnej a Sládkovičovej a v Kremničke.

Pracovníčky zo strediska 424 - Remeslá, ktoré všetky letničky vypestovali, vysadili záhony v Národnej ulici pri fontáne, v parčíku L. Novomeského, kruhové záhony na Tr. SNP, záhon pri podstavci na Nám. Slobody a taktiež vysadili kvetináče pod Národnou ulicou, na schodoch na tržnicu na Nám. Š. Moyzesa, na Hornej ulici a na Partizánskej ceste.