kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Kvetinová výzdoba na na ulici Trieda Hradca Králové

Kvetinová výzdoba na na ulici Trieda Hradca Králové

Na ulici Trieda Hradca Králové pribudli kvetinové lienky a zrekonštruovaný kvetinový záhon.

Pri detskom ihrisku na ulici Trieda Hradca Králové sme umiestnili rodinku kvetinových lienok a na križovatke z THK na Šalgotarjánsku ulicu sme prerobili nevyhovujúci a už neestetický záhon na kvetinový, momentálne vysadený letničkami, ktoré budú na jeseň nahradené dvojročkami a cibuľovinami.

29.06.2019 13:12