kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Informácia o vykonaných prácach počas 41. týždňa

Informácia o vykonaných prácach počas 41. týždňa

V 41. týždni (8.10. -14.10.2018) sme pokosili ulice Jesenského, Golianova, 29. augusta, Internátna, Nové Kalište, Tulská pravá strana, Tatranská ľavá strana, Strážovská, časť ulíc Mládežnícka, Družby, Okružná, Rímskokatolícky cintorín - cintorín Námestie Š. Moysesa a Parčík pred Mestkým úradom. Taktiež sme pracovali na záhonoch na Námestí SNP, Národná ulica, Parčík pred MÚ, Sládkovičova, Socha - kruhy, Kremnička, Krematórium a Rudohorská.

15.10.2018 20:44