kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Informácia o priebehu kosieb v 40. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 40. týždni

V 40. týždni (01.10. - 07.10.2018) plánujeme kosbu ulíc Kuzmányho, Partizánska cesta, Internátna a Tatranská ľavá strana.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

28.09.2018 15:51