kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Informácia o priebehu kosieb v 40. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 40. týždni

V 40. týždni (01.10. - 07.10.2018) plánujeme kosbu ulíc Kuzmányho, Partizánska cesta, Internátna a Tatranská ľavá strana.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. 

28.09.2018 15:51