kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

V 39. týždni (24.9. - 30.9.2018) sme pokosili ulice Trieda SNP II, Martina Rázusa, Terézie Vansovej, Radvanská, Námestie Ľ. Štúra, Nová, Materské škôlky Jakub a Rudlová a pokosili sme aj časť ulíc Cesta k Nemocnici a Tatranská pravá strana.

  

01.10.2018 13:44