kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

V 39. týždni (24.9. - 30.9.2018) sme pokosili ulice Trieda SNP II, Martina Rázusa, Terézie Vansovej, Radvanská, Námestie Ľ. Štúra, Nová, Materské škôlky Jakub a Rudlová a pokosili sme aj časť ulíc Cesta k Nemocnici a Tatranská pravá strana.

  

01.10.2018 13:44