kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

V 38. týždni (17.09. - 23.09.2018) sme pokosili ulice Lipová, Limbová, Gaštanová, Povstalecká, Podlavická cesta, Buková, Trieda SNP I, Bernolákova, Haškova, Veterná, Na Zábave, Na Tále, Na Plaváreň, Na Dolinky, Garbanka a Materské školy na uliciach 29. augusta, Cesta k Nemocnici, Radvanská 28, Družby a Nová.

  

24.09.2018 14:20