kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Prosíme občanov, aby rešpektovali zákaz vstupu na jazero v areáli Plážového kúpaliska. Hrúbka ľadu zatiaľ nie je dostatočná na bezpečné korčuľovanie. Keď bude ľad dostatočne hrubý, budeme o tom informovať.

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Prebieha zasnežovanie Areálu zimných športov.

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

V 36. a 37. týždni (03.09. - 16.09.2018) sme pokosili ulice Národná, Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa, Mičinská cesta, Jesenského, Belušova, Hronské predmestie, Cesta k Smrečine, Komenského, Kollárova, Horné záhrady, Karlovo, Slnečná, Moskovská, Oremburská, Kalinčiakova, Sládkovičova, Tichá, Cintorínska Jazmínova, Zelená, Rudohorská, Kráľovohoľská, Starohorská kosodrevina, Mateja Bella, Hlboká, časť ulíc Poľná, Nová a Haškova. Pokosili sme tiež Mestský park a vysadili sme kvetinový záhon na ulici Horná.

           

17.09.2018 13:55