kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

V 36. a 37. týždni (03.09. - 16.09.2018) sme pokosili ulice Národná, Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa, Mičinská cesta, Jesenského, Belušova, Hronské predmestie, Cesta k Smrečine, Komenského, Kollárova, Horné záhrady, Karlovo, Slnečná, Moskovská, Oremburská, Kalinčiakova, Sládkovičova, Tichá, Cintorínska Jazmínova, Zelená, Rudohorská, Kráľovohoľská, Starohorská kosodrevina, Mateja Bella, Hlboká, časť ulíc Poľná, Nová a Haškova. Pokosili sme tiež Mestský park a vysadili sme kvetinový záhon na ulici Horná.

           

17.09.2018 13:55