kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

V 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) sme pokosili ulice 9. mája, Viestova, Golianova, Na Uhlisku, B.S.Timravy, Mičinská cesta, Bakossova, Pieninská, Magurská, Krivánska, Javornícka, Karpatská, materské školy Senica a Šalková a cintoríny Majer a Senica.

      

04.09.2018 12:28