kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 26. a 27. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 26. a 27. týždňa

V 26. a 27. týždni (25.06. - 08.07.2018) sme pokosili ulice Jegorovova, Trieda SNP II, Námestie Slobody, Národná Severná, Tulská, Sládkovičova, Šalgotarjánska, Trieda Hradca Králové, Sitnianska, Starohorská, Strážovská, Magurská, Kráľovohoľská, Pieninská, Krivánska, Ďumbierska, Beskydská, Starohorská kosodrevina a parky pod pamätníkom SNP a ČSA.

 

 

 

 

 

 

 

            

09.07.2018 12:52