kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 24. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 24. týždňa

Počas 24. týždňa (11.6. - 17.6.2018) sa pokosili ulice Národná, Katovná, Kvetinová, kpt. Nálepku, Družby, Jilemnického, Nešporova, Wolkerova, Okružná, Sadova, Tatranská ľava strana a časť ulíc Švermova, Trieda Hradca Hrálové, Trieda SNP, ul. 29. augusta a Námestie slobody. Dokosili sa aj ulica Spojová a kruhové objazdy ESC, Terminal a Rudlovská cesta.

    

19.06.2018 07:57