kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 17. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 17. týždňa

Počas 17. týždňa (23.4. - 27.4.2018) sa pokosili ulice M. Rázusa, T. Vansovej, Kyjevské námestie, Internátna, Mládežnícka, Havranské, Rudohorská, Sitnianska. V minulom týždni sme už pokosili ulice Pod Hôrkou, Cesta k nemocnici, ul. 29. augusta, Národná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, parčík pred Mestským úradom a kruhové objazdy Terminál a Rudlová.

        

27.04.2018 13:45