Harmonogram prác v 50. týždni 2019

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Mesto  ošetrovanie zelene
 Stredisko 422   
 Fočorda  orez drevín pre zimnú údržbu
 Radvaň  orez drevín pre zimnú údržbu
 Stredisko 423  
 Sásová  ošetrovanie zelene
 Rudohorská  hrabanie lístia

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !