kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Harmonogram prác v 48. týždni 2019

Harmonogram prác v 48. týždni 2019

V 48. týždni (25.11.2019 - 1.12.2019 ) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Nám. SNP  osádzanie vianočného stromčeka
 Golianova  osádzanie vianočného stromčeka
 Viestova  hrabanie lístia
 ul. 29. augusta  ošetrenie záhonov
 Kapitulská  ošetrenie záhonov
 Tr. SNP  kosenie so zberom lístia
 Mestký park  hrabanie lístia
 Stredisko 422   
 Podháj  osádzanie vianočného stromčeka
 Sládkovičova  osádzanie vianočného stromčeka
 Kyjevské námestie  osádzanie vianočného stromčeka
 Iliaš  osádzanie vianočného stromčeka
 Kremnička  osádzanie vianočného stromčeka
 Mládežnícka garáže   ošetrenie zelene
 Bernolákova  vysadenie stromov
 Stredisko 423  
 Karpatská  hrabanie lístia
 Javornícka  hrabanie lístia

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

25.11.2019 09:07