Harmonogram prác v 47. týždni 2019

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Nám. SNP  kosenie so zberom lístia
 ul. ČSA  kosenie so zberom lístia
 Tr. SNP  kosenie so zberom lístia
 Mestký park  hrabanie lístia
 Stredisko 422   
 Mládežnícka garáže   ošetrenie zelene
 Sládkovičova  ošetrenie zelene
 THK  hrabanie pokosenej trávy
 Bernolákova  vysadenie stromov
 Stredisko 423  
 Rudohorská  kosenie so zberom lístia

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !