kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram prác v 45. týždni 2019

Harmonogram prác v 45. týždni 2019

V 45. týždni (4.11.2019 - 10.11.2019 ) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Mestký park hrabanie lístia
 Partizánska cesta  kosenie trávnikov
 Partizánska cesta zazimovanie záhonov ruží
 Tr. SNP zazimovanie záhonov ruží
 Stredisko 422   
 THK hrabanie pokosenej trávy
 Pamätník II. Svet. vojny Kremnička výrub stromov
 Sadová vysadenie drevím
 Bernolákova vysadenie stromov
 Stredisko 423  
 Ružová kosenie so zberom listov
 Ml. budovateľov kosenie so zberom listov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

31.10.2019 15:06