kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram prác v 44. týždni 2019

Harmonogram prác v 44. týždni 2019

V 44. týždni (28.10.2019 - 3.11.2019 ) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  zber kôp po kosení a orezoch
   zber kôp po kosení a orezoch
   údržba cintorínov
 Stredisko 422   
 THK  kosenie trávnikov
 Šalgotarjánska  hrabanie pokosenej trávy       
 Spojová  hrabanie pokosenej trávy
   zber kôp po kosení a orezoch
   údržba cintorínov
 Stredisko 423  
   zber kôp po orezoch
   údržba cintorínov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

28.10.2019 11:20