kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram prác v 43. týždni 2019

Harmonogram prác v 43. týždni 2019

V 43. týždni (21.10.2019 - 27.10.2019 ) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Školská  hrabanie pokosenej trávy
 Na Graniari  hrabanie pokosenej trávy
 Astrová  hrabanie pokosenej trávy
 Azalková  hrabanie pokosenej trávy 
 lokalita 421  vysádzanie jesenných záhonov
   zber kôp po kosení a orezoch
 Stredisko 422   
 THK  kosenie trávnikov
 Šalgotarjánska  kosenie trávnikov
 Spojová  hrabanie pokosenej trávy
 lokalita 422  orez krov a stromov
   zber kôp po kosení a orezoch
 Stredisko 423  
 lokalita 423  orez krov a stromov
   zber kôp po orezoch

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

21.10.2019 07:10