kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

Harmonogram prác v 2. týždni 2020

Harmonogram prác v 2. týždni 2020

V 2. týždni (7.1.2020 - 12.1.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Mesto a Podlavice  likvidácia spadnutých a poškodených drevín
 Stredisko 422   
 Fočorda a Radvaň  likvidácia spadnutých a poškodených drevín
 Stredisko 423  
 Sásová  likvidácia spadnutých a poškodených drevín

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

07.01.2020 09:01