kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram prác na 44. týždeň a informácia o výkone v 43. týždni

Harmonogram prác na 44. týždeň a informácia o výkone v 43. týždni

V 43. týždni (22.10. - 28.10.2018) sme pokosili ulice Tulská, Švermova, Ružová, Osloboditeľov, cintorín Majer, park pod pamätníkom SNP a časť ulice Moskovská

V 44. týždni (29.10. - 04.11.2018) plánujeme kosbu ulíc Moskovská, Beskydská, cintorín Podlavice, hrabanie lístia v Mestskom parku a rezy stromov na uliciach Haškova a Mateja Bela.

  

29.10.2018 14:35