kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrovnia drevín a krov v 6. týždni

Harmonogram ošetrovnia drevín a krov v 6. týždni

V šiestom týždni (4.2. - 10.2.2019) plánujeme nasledovné práce na úseku údržby verejnej zelene:

 

 

 

ulica plánovaný výkon
ulica M. Rázusa ošetrenie guľovitých javorov
ulica 9. mája ošetrenie guľovitých javorov
ulica Sládkovičova ošetrenie tisov, odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, presvetľovací rez krov
ulica Cesta na Štadión odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, odstraňovanie pňovej výmladnosti
ulica Rudohorská zmladzovacie a presvetľovacie rezy krov.

 

 Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

06.02.2019 08:43