Harmonogram ošetrenia kvetinových záhonov v 17. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Stredisko Mesto

ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

 Stredisko Sásová  ošetrenie a polievanie kvatinových záhonov  
 Stredisko Malachov  ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !