kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia kvetinových záhonov v 17. týždni 2019

Harmonogram ošetrenia kvetinových záhonov v 17. týždni 2019

V 17. týždni ( 23. 4. 2019 - 28.4.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať ošetrenie nasledovných kvetinových záhonov:

ulica plánovaný výkon
 Stredisko Mesto

ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

 Stredisko Sásová  ošetrenie a polievanie kvatinových záhonov  
 Stredisko Malachov  ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

22.04.2019 21:14