kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

V nedeľu 17. marca boli upravené trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj smer Tunel a smer Tabla po lavínu) a Králiky - Horné Pršany (ratrak sa dostal asi 3 km nad obec)

V sobotu 16. marca boli upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Chata nad Tajovom a Šachtičky - Donovaly.

Prosíme bežkárov, ktorí sa popoludní po 16:00 vracajú z bežeckých tratí na Králikoch, aby neprechádzali po čerstvo upravenej zjazdovke, ktorá sa pripravuje na večerné lyžovanie. Ďakujeme za pochopenie.

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 9. týždni

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 9. týždni
V 9. týždni (25.2. - 3.3.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene.
 

 

 
ulica plánovaný výkon
Trieda SNP I a II orez krov od suchých javorov
Dolná ulica ošetrenie guľovitých javorov
ulica Magurská odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Ďumbierska odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Inovecká odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Starohorská odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
Wolkerova ulica orezy krov
Oremburská ulica  orezy krov 
Kaliančiakova ulica  orezy krov 
okolie parkoviska pod Astrou orezy krov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

25.02.2019 07:44