kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 9. týždni

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 9. týždni
V 9. týždni (25.2. - 3.3.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene.
 

 

 
ulica plánovaný výkon
Trieda SNP I a II orez krov od suchých javorov
Dolná ulica ošetrenie guľovitých javorov
ulica Magurská odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Ďumbierska odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Inovecká odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Starohorská odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
Wolkerova ulica orezy krov
Oremburská ulica  orezy krov 
Kaliančiakova ulica  orezy krov 
okolie parkoviska pod Astrou orezy krov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

25.02.2019 07:44