kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 7. týždni

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 7. týždni

V siedmom týždni (11.2. - 17.2.2019) plánujeme nasledovné práce na úseku údržby verejnej zelene:

ulica plánovaný výkon
ulica B. Nemcovej ošetrenie guľovitých javorov
ulica Na Uhlisku ošetrenie guľovitých javorov
ulica Belušova ošetrenie guľovitých javorov
ulica Skuteckého ošetrenie guľovitých javorov
ulica Cikkerova ošetrenie guľovitých javorov
ulica Trieda SNP ošetrenie guľovitých javorov
Rudlovská cesta odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
ulica Beskydská odstraňovanie suchých a poškodených konárov stromov, zmladzovacie rezy krov
Mládežnícka 47 výruby suchých stromov
 Radvanská 26 - MŠ orezy krov 
 Wolkerova  orezy krov 
Tulská výruby drevín na základe rozhodnutia

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

08.02.2019 13:59