kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 18. týždni 2019

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 18. týždni 2019

V 18. týždni ( 29. 4. 2019 - 5.5.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene :

 ulica  plánovaný výkon
 Mestský park  výsadba drevín
 Trieda Hradca Králové  výsadba drevín
 Tulská  výsadba drevín

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

28.04.2019 15:20