Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 18. týždni 2019

 ulica  plánovaný výkon
 Mestský park  výsadba drevín
 Trieda Hradca Králové  výsadba drevín
 Tulská  výsadba drevín

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !