kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 17. týždni 2019

Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 17. týždni 2019

V 17. týždni ( 23. 4. 2019 - 28.4.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene :

ulica plánovaný výkon
 Kremnička  ošetrenie drevín - orez
 Trieda Hradca Králové  výsadba drevín
 Mestský park  výsadba drevín

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

18.04.2019 14:41