Harmonogram ošetrenia drevín a krov v 17. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Kremnička  ošetrenie drevín - orez
 Trieda Hradca Králové  výsadba drevín
 Mestský park  výsadba drevín

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !